Frederikssund og Marbæk sejlklubber
 indbyder til tirsdagssejlads 2024

 

Tirsdagssejlads i Frederikssund

Frederikssund og Marbæk sejlklubber afholder i fællesskab ugentlige tirsdags­sejladser.

 

Skippermøde:  tirsdag, den 30. april kl. 19.00 i FD´s klubhus

Tune up/Testsejlads uden point: tirsdag, den 7. maj med første start kl. 19.00

Forårssejladser: Hver tirsdag fra den 14. maj til den 25. juni med start kl. 19.00

Efterårssejladser: Hver tirsdag fra den 13. august til den 24. september

 

Baner (Banekort)

Dommerbåden fastlægger tirsdagens bane alt efter vind og vejr.   Rækkefølgen af mærker, der skal rundes meddeles på dommerbåden straks før start og samtidig på Facebook (Kapsejlads Frederikssund).   

Vi fortæller meget mere herom på skippermødet tirsdag, den 30. april.

 

Tilmelding og betaling

Deltagergebyret er kr. 300.- pr. båd for både forårs- og efterårssæson.

Tilmelding og betaling foretages via MinForening, samtidig med din tilmelding på følgende link:

http://www.frederikssundsejlklub.dk/aftenkapsejlads

 

Alternativt kan du sende en mail til per.kock@outlook.dk Oplys bådens navn, type, sejlnummer, bådens TCC handicap, skippers navn, tlf og mailadresse., samt om I vil sejle kapsejlads eller Cruising.

Betaling via MobilePay til 2020 6001. Husk af oplyse bådens navn.

 

Både skal være tilmeldte og have betalt deltagergebyr for at deltage.

 

Ugentlig sejlads giver god sejlerfaring:

En fast ugentlig tur på vandet er en rigtig god lejlighed til at få trimmet og optimeret sejladsen. 

 

Kapsejlads6b
ViBsejler både kap- og crusingsejlads: 

 

Kapsejlads:

Vi sejler kapsejlads efter sejladsbestemmelser aftenkapsejlads og efter handicapmål, så forskellige både kan sejle mod hinanden. Bådene placeres i en startgruppe, der passer til bådens handicap.

 

Har du ikke et målerbrev med oplysninger om din båds handicap, tildeler kapsejladsudvalget dig et estimeret mål.

 

Vi kapsejler for at vinde, men vi gør det for sjov – og så er det fint med et adrenalin-kick én gang om ugen.

 

Cruisingsejlads/ Flagløb (Sejler med hækflag):

Samtidig med kapsejladsen sejles ”Flagløb” for både, der ikke ønsker at kapsejle.

 

I flagløbet sejles efter de almindelige søvejsregler og både skal ikke have målerbrev. Crusingbådene får dog tildelt et handicapmål, så de også kan sejle om præmier.

 

Som crusingsejler:


  • Kan du enten sejle alene eller med en fast gast.
  • Behøver du ikke at sætte dig ind i komplicerede kapsejladsregler. Sejladsbestemmelser crusingsejlads
  • Du må ikke sejle med spiler eller genakker, hvis du ikke har tilmeldt båden med dette.
  • Du skal ikke bruge tid på målerbrev og vejning af båden. Vi tildeler dig et mål som muliggør, at du kan konkurrere for sjov.
  • Og så har du en god undskyldning for at komme på vandet med ligesindede en gang om ugen!

 

After sailing:

Der er after sailing i FD´s klubhus. Kabyssen har kolde øl og vand.  Vi håber, at vores ”madmutter” igen i år, sælger lækre håndmadder

 

Opdaterede sejladsbestemmelser og et mærkekort vil være tilgængelige på Frederikssund og Marbæk sejlklubs hjemmesider straks før skippermødet.

 

Med venlig hilsen

 

Dommerbåden

Jens, Henrik og Per

Mail: per.kock@outlook.dk

Tlf: 20206001


Kontakt: kapsejlads@msm-klub.dk

 

 


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram