Certificeret sejlerskole for voksne

             

Praktisk Del:

Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer under 15 meter, og vil være klædt på til at planlægge og udføre sejlture. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

 

Duelighedsbeviset består af en praktisk delprøve (og en teoretisk delprøve, se nedenfor), hvor du viser, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger du at aflægge prøven i en sejlbåd, skal du vise, at du kan sejle båden i forskellige vindretninger. Der lægges megen vægt på sø-sikkerhed, så du skal blandt andet også vise, at du kan lave en "Mand Over Bord"-manøvre med båden.

 

Når du har bestået begge delprøver, modtager du bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

 

Den praktiske sejlerskole starter i april med klargøring af bådene og selve sejladsen starter i begyndelsen af maj og slutter ved udgangen af september.

Når det komplette duelighedsbevis er opnået, kan du tilmelde dig vores for øvede (kaldet torsdagsholdet) - hvor der trænes nye færdigheder. Se mere under aktiviteter _ torsdags sejlads

Priser findes og tilmelding foregår via kontingentsiden som du finder her: Kontingent

 

 
Teoretisk Del:

Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består bl.a. af:

  • Kendskab til opbygning af søkort, udmåling af kurs samt korrigering for magnetisk misvisning. Udmåling distancer i søkort. Beregning af vind og strøms indvirkning på fart og kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtagning samt afsætning positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinier og dybdekurver.
  • Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigeregler, skibes lys og lydsignaler.
  • Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering.
  • Havmiljø.
  • Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.

Det må forventes at være hjemmeopgaver/forberedelse til hver undervisningsaften.

Udgifter til søkort og undervisningsmateriale, sø-sikkerheds kursus og prøvegebyr til censor tilkommer, Min. kr. 1.500,-


Den teoretiske sejlerskole starter i primo oktober og der aflægges prøve ultimo marts / primo april og undervisningen foregår på Trekløverskolen, Marienlyst afd. Odinsvej 2, Frederikssund.

Yderligere informationer finder du via nedenstående link.

Kursus i teoretisk navigation og duelighed i MSM


Prisen findes og tilmelding foregår via kontingentsiden som du finder her: Kontingent 
 


MSM Sejlerskole:
 

Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder som den eneste klub i Roskilde fjord en certificeret sejlerskole. Se folder: Sejlerskolefolder
Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve. I Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder vi undervisning i den praktiske og teoretiske del. 

Kvaliteten, som vi tilbyder i sejlerskolen, er godkendt hos Dansk Sejlunion, og vi opfylder de krav, som er fastsat af DS. Se https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis/duelighedsbeviset-overblik 

Det betyder bl.a., at vi følger en undervisningsplan, tilbyder vores instruktører kursus hos DS, at vi har en godkendt sikkerheds politik m.m. Certifikat nov 2023

En af fordelene ved at deltage i MSM sejlerskolen er, at du også bliver medlem af sejlklubben, hvor vi har et godt socialt sammenhold. Vi er en klub af meget sociale sejlere, hvor der altid er en hjælpende hånd i nærheden og du vil møde et hyggeligt socialt samvær. Du bliver gennem sejlklubben introduceret til alle de tilbud, som vi har. Du vil lære mange andre sejlere at kende, og det vil helt sikkert være en fordel for dig, når du er færdig på sejlerskolen.

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, så kontakt:

Leder af sejlerskolen:
Ole Krull Jensen
Tlf. 6142 4820
 
 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram