Undervisningen til navigation & duelighedsteori, der er planlagt til 18 undervisningsaftener af 2timer og 45min varighed, starter mandag den 2. oktober kl. 18.00 og afsluttes med prøve ultimo marts 2024. Stedet bliver Trekløverskolen, Marienlyst afd. Odinsvej 2, Frederikssund.

Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav, består af:

Kendskab til opbygning søkort, udmåling kurser samt distancer i søkort.

• Beregne vind og strøms indvirkning på såvel fart som kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance.

• Korrigere for magnetisk misvisning samt kontrollere bådens magnetiske deviation.

• Udtage samt afsætte positioner i søkort.

• Positionsangivelse ved anvendelse af stedlinjer fra pejlinger.

• Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigepligtsregler.

• Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering.

• Havmiljø.

• Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram