Duelighedsteori og navigation 2022 - 2023
  

Duelighedsprøvens teoretiske del.

  

Undervisningen til navigation og duelighed gennemføres i regi af FOF og starter på Marienlystskolen skole i Frederikssund mandag den 3. Oktober 2022 kl. 18.00 - 21.00

 

Tilmelding: https://www.fof.dk/da/roskilde/frederikssund/udeliv/navigation-og-duelighedsteori


Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består af:

  
  • Kendskab til opbygning af søkort, udmåling af kurs samt korrigering for magnetisk misvisning. Udmåling distancer i søkort. Beregning af vind og strøms indvirkning på fart og kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtagning samt afsætning positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinier og dybdekurver.
  • Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigeregler, skibes lys og lydsignaler.
  • Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering.
  • Havmiljø.
  • Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.

Det må forventes at være hjemmeopgaver/forberedelse til hver undervisningsaften.

Udgifter til søkort og undervisningsmateriale, sø-sikkerhedskursus og prøvegebyr til censor tilkommer.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram