Sejlerskole for voksne

 
Praktisk Del: 

- 6 gange sejlads i forårssæson
- Tursejlads med sejlskolen
- 6 gange sejlads i efterårssæson
- Med til til- & afrigning
- Det Store Søslag
- Duelighedsbevis efter 2 år
- Sørelateret 1.hjælpskursus

Pris pr. år, forudsætter Medlemsskab i MSM:   kr. 700,-

Sejlerskolen Praktisk duelighedsprøve   kr.  1.800,-
Sejlerskolen Øvede                                 kr. 1.400,-
 
Teoretisk Del:
 
- Søvejsregler
- Navigation
- Søsikkerhed
- Beskyttelse af havmiljøet
 
Vi har planlagt et kursus i navigation, den teoretiske del af duelighedsbeviset, med start den 2. oktober 2018 i Marbæk Sejl- og Motorbådsklub (MSM). Tilmelding sker via hjemmesiden under Kontingent. 
 
Sejlerskolen Teoretisk duelighedsprøve kr. 1.200,-  (Medlem af MSM)
Sejlerskolen Teoretisk duelighedsprøve kr. 1.500,-  (Ikke medlem af MSM)
Hertil kommer udgifter til undervisningsmaterialer ca. kr. 1300,-
 
 
MSM Sejlerskole:
 
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder som den eneste klub i Roskilde fjord en certificeret sejlerskole. Se folder: SejlerSkole Information

Kvaliteten, som vi tilbyder i sejlerskolen, er godkendt hos Dansk Sejlunion, og vi opfylder de krav, som er fastsat af DS. Se http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser

Det betyder bl.a., at vi følger en undervisningsplan, tilbyder vores instruktører kursus hos DS, at vi har en godkendt sikkerheds politik m.m.

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve. I Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder vi undervisning i den praktiske og teoretiske del.
 
Hvis kursus dagen ikke passer kan kurset alternativt også foregå på aftenskole i vinterhalvåret. Se http://aftenskolenaof.dk/ eller http://fof-frederikssund.dk/

En af fordelene ved at deltage i MSM sejlerskolen er, at du også bliver medlem af sejlklubben, hvor vi har et godt socialt sammenhold. Vi er en klub af meget sociale sejlere, hvor der altid er en hjælpende hånd i nærheden og du vil møde et hyggeligt socialt samvær. Du bliver gennem sejlklubben introduceret til alle de tilbud, som vi har. Du vil lære mange andre sejlere at kende, og det vil helt sikkert være en fordel for dig, når du er færdig på sejlerskolen

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, så kontakt:
 
Leder af sejlerskolen:
Ole Krull Jensen
Tlf. 6142 4820