Klubmodul henter siden
Generalforsamling 26/3 2023 kl. 13.00
Tilmeldingsfrist er overskredet

Invitation til Marbæk Sejl- og motorbådsklubs 55. generalforsamling


Søndag d. 26. marts 2023 kl. 13.00 i klubhuset

 

 

Tilmelding skal ske på hjemmesiden for MSM-klub 

Direkte link: https://msm-klub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=69

Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret smørebrød og en øl/vand


--Endelig dagsorden-- (kan dowlnoades her - Endelig dagsorden til GF 26-03-2023.pdf

MSM Generalforsamling nr. 55, 26-03-2023 

1.  Valg af dirigent, bestyrelsen forestår Claus Skriver

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det næste.

 • Formandens beretning ved Anne-Mette Jaconelli
 • Aktivitetsudvalget ved Anne-Mette Jaconelli
 • Sejlerskolens beretning ved Ole Tvede
 • Pigesejlernes beretning ved Helle Dalgaard
 • Onsdags-kapsejlads ved Per Dyrhof

 

3. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse ved Ulrika Karlsson.

4. Forelæggelse af budget 2023 til orientering ved Ulrika Karlsson.
          Se punkt 3

 

5. Fastsættelse af kontingent ved Ulrika

 • Bestyrelsen anbefaler kontingentforhøjelse med virkning fra 2024.
 1. Enkeltmedlem med båd fra kr. 750 til kr. 825,-
 2. Familie med båd fra kr. 975 til 1.050,-
 3. Enkeltmedlem uden båd fra kr. 725 til 800,-
 4. Familie uden båd fra kr. 925 til 1.000,-

 

6. Valg af Formand, ej på valg

 

7. Valg af kasserer (for 2 år), Ulrika Karlsson modtager genvalg

 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

 • Lau Christoffersen, på valg, modtager genvalg
 • Ole Tvede på valg, modtager genvalg
 • Tom Schjødt, ej på valg
 • Marie Hare, ej på valg, men fratræder
 • Valg af 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter

 

9. Valg af revisorer

 • Rene Hansen, modtager genvalg
 • Peter Drost, modtager genvalg
 • Revisor suppleant, Maibritt Vad, ønsker ikke genvalg.


10.   Indkomne forslag (se sidst i dagsorden)

 • Forslag til vedtægtsændring angående udnævnelse af æresmedlemmer paragraf 4.6
 • Forslag til vedtægtsændring angående bestyrelsens antal og sammensætning, paragraf 11.3.
 • Forslag til vedtægtsændring angående indkaldelse af generalforsamling, paragraf 7.2, 7.3, 7.4

 

11.   Udnævnelse af æresmedlemmer

12.   Forslag om båd-kontakt-liste ved Tom - (Vi prøver igen

13.    Evt.


Paragraf 4.6

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.1. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemskab af Marbæk Sejl- og Motorbådsklub kan tildeles medlemmer, som over en længere årrække har gjort en særlig indsats til glæde for medlemmerne i Marbæk Sejl- og Motorbådsklub.

Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af Marbæk Sejl- og Motorbådsklub bestyrelse efter indstilling.

Indstilling af kandidat kan gøres af alle, dog skal dette ske skriftligt med en motivation af indstillingen.

Et æresmedlemskab er kontingentfrit og omfatter alle medlemsrettigheder

  

Paragraf 11.3: 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, heraf en formand, kasser og yderligere minimum 3 og maksimum 5 medlemmer, der alle er valgt for 2 år ad gangen, af den ordinære Generalforsamling.

 

I tilfælde af formandens afgang midt i en bestyrelsesperiode, kan bestyrelsen konstituere sig med en ny formand indtil næste Generalforsamling. 

  

Paragraf 7.2 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest den 31. januar. Sammen med indkaldelsen udsendes en foreløbig dagsorden.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned annonceres på hjemmesiden og pr. e-mail senest 4 uger før afholdelse. 


 

 Paragraf 7.3 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 10.februar. Forslagene skal optages i dagsorden.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.  Forslag medtages i dagsorden på generalforsamlingen.

 

Paragraf 7.4 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Endelig dagsorden bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen eventuelt også via mail.

Punktet udgår af vedtægterne

 

 

Tilmeldte
24 /80
Tilmeldingsfrist
23.03.2023
Tidspunkt
26.03.2023 kl. 13.00 - 26.03.2023 kl. 15.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram