Nyheder

Orienterings aften i MSM onsdag 6. marts kl. 19.00 til ca. 21 i klubhuset.
Orienterings aften i MSM, Kom og bliv klogere på
Dansk Sejlunion og DSRS (Dansk Søredningsselskab)
  28.01.2019
  Per Dyrhof
  Læs mere
Generalforsamling 2019

Kære MSM Medlemmer

Bestyrelsen inviterer til general forsamling lørdag den 23 marts 2019 klokken 15.00 i klubhuset.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til gældende vedtæger og eventuelle indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 10 Februar 2019.

Som sædvanlig er sejlklubben vært ved et lille traktement bagefter.

Af hensyn til bestilling af maden er tilmelding nødvendig senest den 13 marts til formanden på bo.vestergaard@hotmail.com eller 27618870

Jeg ønsker jer alle en ringtig glædelig jul og godt nytår.

  24.12.2018
  Per Dyrhof
  Læs mere
Årsplan for MSM
Tá et kik på årsplanen for aktiviteter i MSM klubben
Årsplanen er foreløbig og vil blive løbende opdateret  
 
  04.12.2018
  Per Dyrhof
  Læs mere
Sejlerskole Teori
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
Kursus i navigation,  Duelighedsprøvens teoretiske del.
Se link: Sejler Teori
Se også link til Sejler skolen info: SejlerSkole information
  17.08.2018
  Per Dyrhof
  Læs mere
Kroatien til september 2019
Vil du med til Kroation i 2019 ?

Der er stadigvæk plads til flere på turen, så hvis det kunne friste dig, så kontakt formanden.

  16.05.2018
  Per Dyrhof
  Læs mere