Sejlerskole for voksne

Praktisk Del:

SejlerSkole 

- 6 gange sejlads i forårssæson
- Tursejlads med sejlskolen
- 6 gange sejlads i efterårssæson
- Med til til- & afrigning
- Det Store Søslag
- Duelighedsbevis efter 2 år
- Sørelateret 1.hjælpskursus

 

Pris pr. år, forudsætter Medlemsskab i MSM:   se kontingentoversikt

Sejlerskolen Praktisk duelighedsprøve   kr.  1.800,-
Sejlerskolen Øvede                                 kr. 1.400,-
 
 
Teoretisk Del:
 
Duelighedsteori og navigation

Duelighedsprøvens teoretiske del.

Undervisningen til duelighedsteori og navigation, der er planlagt til 18 undervisningsaftner af 3 times varighed, starter tirsdag den 1. oktober kl. 18.00 - 21.00 og afsluttes med prøve den 21. eller 22. marts 2020.

Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består bl.a. af:

  • Kendskab til opbygning af søkort, udmåling af kurs samt korrigering for magnetisk misvisning. Udmåling distancer i søkort. Beregning af vind og strøms indvirkning på fart og kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtagning samt afsætning positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinier og dybdekurver.
  • Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigeregler, skibes lys og lydsignaler.
  • Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering.
  • Havmiljø.
  • Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.

Det må forventes at være hjemmeopgaver/forberedelse til hver undervisningsaften.

Udgifter til søkort og undervisningsmateriale, sø-sikkerhedskursus og prøvegebyr til censor tilkommer, Min
. kr. 1300,-
 
Pris pr. år, forudsætter Medlemsskab i MSM: se kontingentoversikten
 
MSM Sejlerskole:
 
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder som den eneste klub i Roskilde fjord en certificeret sejlerskole. Se folder: SejlerSkole Information

Kvaliteten, som vi tilbyder i sejlerskolen, er godkendt hos Dansk Sejlunion, og vi opfylder de krav, som er fastsat af DS. Se http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser

Det betyder bl.a., at vi følger en undervisningsplan, tilbyder vores instruktører kursus hos DS, at vi har en godkendt sikkerheds politik m.m.

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve. I Marbæk Sejl- og Motorbådsklub tilbyder vi undervisning i den praktiske og teoretiske del.
 
Hvis kursus dagen ikke passer kan kurset alternativt også foregå på aftenskole i vinterhalvåret. Se http://aftenskolenaof.dk/ eller http://fof-frederikssund.dk/

En af fordelene ved at deltage i MSM sejlerskolen er, at du også bliver medlem af sejlklubben, hvor vi har et godt socialt sammenhold. Vi er en klub af meget sociale sejlere, hvor der altid er en hjælpende hånd i nærheden og du vil møde et hyggeligt socialt samvær. Du bliver gennem sejlklubben introduceret til alle de tilbud, som vi har. Du vil lære mange andre sejlere at kende, og det vil helt sikkert være en fordel for dig, når du er færdig på sejlerskolen

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, så kontakt:
 
Leder af sejlerskolen:
Ole Krull Jensen
Tlf. 6142 4820
 
 
 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle