Duelighedsteori og navigation

Duelighedsprøvens teoretiske del.

Undervisningen til duelighedsteori og navigation, der er planlagt til 18 undervisningsaftner af 3 times varighed, starter tirsdag den 1. oktober kl. 18.00 - 21.00 og afsluttes med prøve den 21. eller 22. marts 2020.

Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består bl.a. af:

  • Kendskab til opbygning af søkort, udmåling af kurs samt korrigering for magnetisk misvisning. Udmåling distancer i søkort. Beregning af vind og strøms indvirkning på fart og kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtagning samt afsætning positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinier og dybdekurver.
  • Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigeregler, skibes lys og lydsignaler.
  • Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering.
  • Havmiljø.
  • Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.

Det må forventes at være hjemmeopgaver/forberedelse til hver undervisningsaften.

Udgifter til søkort og undervisningsmateriale, sø-sikkerhedskursus og prøvegebyr til censor tilkommer.Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle