Navigation
Duelighedsprøvens teoretiske del.
 
Undervisningen til navigationsdelen, der er planlagt til 14 – 16 undervisningsaftner af 2,5 times varighed, starter tirsdag den 2. oktober kl. 18.30 og afsluttes med prøve omkring 1. april.
 
Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består af:
  • Kendskab til opbygning søkort, udmåle kurs samt korrigere for magnetisk misvisning. Udmåle distancer i søkort. Beregne vind og strøms indvirkning på såvel fart som kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtage samt afsætte positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinier og dybdekurver.
  • Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigepligtsregler.
  • Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering, hypotermi.
  • Havmiljø.
  • Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold.
Tilmelding sker via klubbens hjemmeside, under kontingenter.
 
Der vil være udgifter til undervisningsmateriale og søkort.