Formandens opgaver
 
  • Være samlende person i klubbens arbejde
  • Overordnet koordinere udvalgenes arbejde
  • Have kontakt til havneejer Jeppe Sonne
  • Indkalde til Generalforsamling og fremlægge årsberetning
  • Indkalde og afholde bestyrelsesmøder ca hver anden måned
  • Deltage i møde med Frederikssund Sejlklub/Juniorsejlcenteret ca 2 gange/år
  • Deltage i formandsmøde for Isefjordskredsen 1 gang/år (kredsen er pt. ikke aktiv)
  • Holde tale ved diverse arrangementer

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle